Od krav ke kanibalům - část čtvrtá

12. července 2006 v 13:04 | Chet Day, překlad MUDr. David Frej |  Masný a mléčný průmysl
Epidemie nemoci šílených krav se evidentně rozšířila po Anglii jako důsledek "recyklačních závodů", závodů, které tavily mršiny a odpadní masné produkty na protein, který se používal na krmení zvířat, kosmetiku, výživové doplňky, léky a další produkty. Jediná lžička krmiva vyrobená z nakaženého dobytka je schopna přenést chorobu na další krávu.
Hovězí! To je dnes k večeři.

Zapomeňme teď na morality okolo toho všeho, dejme etiku stranou a posuďme, jaké možné zdravotní důvody máme k tomu, abychom nekrmili recyklovanými zbytky zvířata, která nakonec skončí jako potrava pro lidi.

Určitě jste si již všimli, že vláda nechává otěže docela volně v rukou dobytkářských asociací, kafilériím, masnému průmyslu a vůbec všem, kdo má v našem potravinovém řetězci nějaký motiv pro zisk. Stejně tak v Anglii, podle článku Johna Staubera a Sheldona Ramptona "Kamufláž "šílených krav" ve Spojených Státech". Stauber a Sheldon píší:
"Sedm let spolupracuje Ministerstvo zemědělství Spojených států (USDA), Správa potravin a léků (FDA) a multi-miliardový dobytkářský průmysl v zakrývání obrovských zdravotních rizik hrozících zvířatům a lidem Spojených států.

Po desetiletí oficiálního popírání přiznala konečně britská vláda, že nemoc šílených krav - která způsobila smrt více než 160 000 britského dobytka - byla přenesena na lidi, kteří jedli kontaminované hovězí a nyní umírají na Creutzfeldt-Jakobovu chorobu (CJCH).

Přiznání britské vlády, že infikované hovězí bylo pravděpodobnou příčinou smrti deseti neobvykle mladých obětí CJCH, přišlo jako krutá omluva Dr. Richardu Laceyovi, přednímu britskému mikrobiologovi, jehož stále více a více zoufalé varování, že hrozba BSE je "vážnější než AIDS", byla po šest let oficiálními místy odmítána.

Vnitřní dokumenty a PR plány získané PR dohledem přes vyšetřování Freedom of Information Act (FOIA) dokázaly, že vláda Spojených států hledala způsob, jak ochránit ekonomické zájmy mocného masného a krmného průmyslu a popírala existenci rizik pro zvířata i lidi.

V interním dokumentu PR z roku 1991 doporučuje oficiálním představitelům používat technický název choroby. "Termín "Nemoc šílených krav" je nežádoucí", vysvětloval dokument "měli bychom dát důraz na používání termínu "bovinní spongiformní encefalopatie" nebo "BSE.""

Ve Spojených státech zpracovávají závody každoročně miliardy liber proteinu z mrtvých krav, ovcí, prasat, kuřat a dalších zvířat na krmivo pro jiná zvířata.

V roce 1990 svolaly USDA a FDA výbor složený převážně ze zástupců živočišné (skot, ovce) výroby, mléčného průmyslu a kafilerií. Vyhlásili "dobrovolný zákaz" na krmení krav zpracovanými kravami. To byl čistě PR manévr. Podobný dobrovolný zákaz v Británii žalostně selhal.

Krmení krav jejich vlastními proteiny pokračuje .

V minulosti byla u obětí CJCH chybně diagnostikována Alzheimerova choroba - nemoc postihující milióny lidí. Začátek epidemie CJCH může být tedy maskován za velkou populací pacientů s demencí."

Jak je ale běžné, scvrkává se řešení na peníze a ne na veřejné dobro. V jiném interním dokumentu USDA z roku 1991 nazvaném "Postoj k BSE" čteme:

"Existuje spekulace..., že původce spongiformní encefalopatie je v populaci skotu ve Spojených státech přítomen." Zpráva došla k závěru, že "zákaz krmení všech přežvýkavců proteiny pocházejícími z ovcí a skotu.... minimalizuje rizika BSE. Nevýhodou je, že cena pro živočišnou výrobu a kafilerní průmysl by byla vysoká."

Milióny lidí jsou postiženy Alzhemierovou chorobou, je to čtvrtá nejčastější příčina smrti mezi staršími lidmi. Epidemiologické studie naznačují, že lidé, kteří jedí maso více než čtyřikrát týdně po delší čas mají třikrát vyšší riziko, že onemocní demencí, než dlouhodobí vegetariáni.

Předběžná studie Pennsylvánské univerzity z roku 1989 ukázala, že přes 5% pacientů s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou ve skutečnosti zemřeli na lidskou spongiformní encefalopatii."

Hovězí! To je dnes k večeři.

9. září, když jsem sepisoval závěrečnou verzi tohoto článku, napsal Associated Press, že "dva lékaři z Kentucky popsali minulý měsíc potenciální spojitost mezi pojídáním veverčích mozků a vzácnou smrtelnou formou nemoci šílených krav - Creutzfeld-Jakobovou chorobou. Dr. Eric Weisman, behaviorální neurolog pracující ve venkovských oblastech západní Kentucky, popsal v renomovaném britském lékařském časopise Lancet, že za poslední čtyři roky léčil 11 osob s Creutzfeld-Jakobovou chorobou a všichni z nich alespoň jednou pozřeli veverčí mozek. Oběti byly ve věku 56-78 let a šest z nich již zemřelo."

Když jsem tuto zprávu četl, okamžitě mě napadlo "Kolik z těchto lidí pozřelo alespoň jednou hovězí?" a dále "Kolik lidí, kterým byla diagnostikována Alzheimerova choroba mají ve skutečnosti Creutzfeld-Jakobovu chorobu?"

Je zajímavé, že lékaři, kteří popsali tuto nákazu "... řekli, že mnoho otázek zůstává ještě nezodpovězeno, včetně toho, jak mohou veverky přenášet tuto chorobu, když nejí maso." A co je ještě zajímavější "... žádné veverčí mozky zatím na tuto chorobu nebyly testovány."

Nevím, jak vy, ale kdybych si já myslel, že zvířata, která moji sousedé jí, mohou být nakažlivá, před tím, než bych odeslal svůj článek k publikaci, pár veverčích mozků bych prozkoumal. Vy ne?

Veverčí mozky! Uch, co že je to k večeři?

Abychom se na moment vrátili ke zkaženým hamburgerům. E. coli není nejčastější kontaminace potravin. Podle USDA působí asi čtyři milióny infekcí ročně salmonela, přítomná v mase, drůbeži, mléčných výrobcích a vejcích. Dalším bakteriálním patogenem je Campylobacter, který se vyskytuje ve spojitosti s syrovými nebo nedovařenými kuřaty.

"Konzumenti by si měli uvědomit, že neexistuje způsob, jakým bychom mohli vyrábět jídlo bez patogenů, " řekl Tom Carr, profesor zoologie na Illinoiské univerzitě. "Poslední linií ochrany je sám konzument. Výrobci mohou udělat všechna ta pozitivní opatření, ale když není jídlo správně zpracováno doma, mohou se potravinami způsobené choroby vyskytnout kdykoli."

V doporučeních pro veřejné zdraví z 21. srpna USDA píše "Úředníci ze Služby pro bezpečnost a dozor nad potravinami dnes začínají kontrolovat zákazníky Hudsonu, aby se ujistili, že zásoby, které byly vyrobeny 6. června budou vráceny do skladiště Hudsonu ve VanBurenu, Ark. Služba z vrácených produktů odebere vzorky na zjištění rozsahu možné kontaminace a bude dohlížet na zničení výrobků tak, jak o to Hudson požádal. Hudson dosud neinformoval Službu jak hodlá výrobky zničit. Tyto mohou být spáleny nebo zpracovány v kafilérii."

Když jsem si tato doporučení přečetl, rozhodl jsem se zeptat se přímo u zdroje a tak jsem poslal e-mail zákaznickému servisu na webové stránce Hudsonu a zeptal jsem se, co hodlají dělat s 25 milióny liber kontaminovaného hovězího. Velice mě překvapilo - jsem zvyklý, že mě budou ignorovat, když se firem ptám na takovéhle věci - že jsem dostal tuto rychlou odpověď :"Bylo mi řečeno, že sbíráme všechny výrobky a skladujeme je ve skladovacím zařízení poblíž Ft. Smith (kde bude možno provést další testování atd.), pak budou výrobky prodány společnostem vyrábějícím krmiva pro psy. Lituji, ale to je vše, co zatím vím. Přeji hezký den!"

Uf, to je trochu těžké mít hezký den, když píšete o kontaminovaném hovězím a kafilériích a o tom, co přijde do toho, co má většina Američanů večer na talíři. Prostě raději neotvírejte plechovku psího žrádla aniž byste se před tím nezamysleli, co v ní může být.

Hovězí! To je dnes k večeři.

Jedna nedůstojnost na závěr. Skot, který každý den jí tolik lidí, netloustne jen z masa svých blízkých, ale je také krmen hnojem jiných druhů.

Pokochejte se nad touto informací z U.S. News and World Report:"Obzvláště slepičí trus, který stojí od 15 do 45 dolarů za tunu oproti až 125 dolarům za tunu alfalfy, používají farmáři stále více jako krmivo pro dobytek, navzdory možnosti zvýšení zdravotního rizika pro spotřebitele... stále více a více farmářů používá slepičí trus jako levnější alternativu k zrní a senu."

Stejný článek cituje farmáře Lamara Cartera, který krmí své 800hlavé stádo dobytka směsí vařenou ze sójových otrub a slepičího trusu: "Moje krávy jsou pěkně tlusté. Kdybych neměl slepičí trus, musel bych polovinu stáda prodat. Ostatní krmiva jsou moc drahá."

Jedno sice farmář Carter nezmínil, ale reportéři Satchell a Hedges ano: "Slepičí trus často obsahuje campylobactera a salmonely, které mohou u lidí vyvolat onemocnění, dále střevní parazity, zbytky veterinárních léků a toxické kovy jako je arsen, olovo, kadmium a rtuť. Tyto baktérie a toxiny mohou být přeneseny na dobytek a pak i na člověka, který by jedl hovězí kontaminované na jatkách fekáliemi."

Když není dobytek krmen recyklovanými odpadními produkty nebo slepičím trusem, tak podle Satchella a Hedgese "se farmáři snaží také začít používat dehydrovaný potravinářský odpad, tuk vylévaný z fritéz v restauracích a zachycený na čističce, prach z cementářských pecí a dokonce novinový papír a lepenku z rostlinné celulózy.

Výzkumníci dále experimentovali s kravským a prasečím hnojem a s kalem z lidských stok. Nová aditiva do krmiv se zavádějí tak rychle, že vláda nedokáže s jejich regulací držet krok, říká Daniel McChesney, vedoucí bezpečnosti živočišných krmiv ve Správě potravin a léků."

Kravský a prasečí hnůj a kal z lidských stok jako možnosti potravy pro zvířata, které lidi jedí.
Tady pro mě svět selhal.


***

Původně jsem měl v úmyslu strávit několik hodin psaním komentáře o stažení Hudsonského hovězího z trhu.

Ale hledání informací vedlo dál a dál a než jsem se nadál, měl jsem na stole tlustou vrstvu článků a komentářů a oficiálních dokumentů. Každá z těchto nitek mě vedla k dalšímu příběhu.

Týden poté, co jsem tento projekt začal, si připadám, jako bych jen stěží poškrábal povrch pravd, které leží pohřbeny pod haldami hnoje, recyklované kostní moučky, odpadních masných produktů a dalšího hnusu sloužícího jako krmivo pro všechna ta zvířata, která skončí ve všech tělech našich bratrů a sester.

Nevím, jestli mohu pokračovat hlouběji v tomto příběhu. Nevím, jestli unesu to co dalšího se ještě skrývá pod atraktivními reklamami na jídlo a velkou lží, kterou jsme tak dlouho přijímali. Sedím tady před svým laptopem a přemítám o možnosti pokračovat, pokusit se položit tento příběh na lopatky.

Nemohu si pomoci, ale vybavují se mi slova Kurtze, hrdiny ze "Srdce temnoty" od Josepha Conrada, který shlédl příliš mnoho a nakonec neviděl nic než "hrůzu a hrůzu".

Na začátku minulého týdne, jako by mi vesmír poskytoval protiváhu té odporné reality, kterou jsem se dozvídal o masném a živočišném hospodářství, jsem si přečetl, prostudoval a zamyslel se nad článkem o vnitřním klidu od Mildred Normanové, ženy, která se vzdala svého jména, vlastnictví a svého stylu života, aby šla Amerikou kvůli míru. Dělala prostě právě tohle po více než 25 000 mil.

Říkala si Poutník míru a učila, že každý může napomoci změně a já její víru sdílím. Doufám, že každý, kdo si přečte tento článek o tom bude s někým dalším mluvit.

Možná to i oxeroxuje, nebo vytiskne kopie a dá je někomu dalšímu nebo to nechá na stole v práci nebo v čekárně u lékaře. Když to udělá dost z nás, možná že dáme do pohneme základy a začneme s koncem té strašné reality současného masného a krmného průmyslu. Každý z nás může vyvolat změnu.

***

Prolistoval jsem si stylový katalog "dodavatelů prvotřídního jídla" a polil mě studený pot, když jsem viděl uhlazené titulky: "Prvotřídní maso, vyzrálé do dokonalosti, porcované na zakázku a čerstvě dopravované - nikdy nezmrazené - kvůli chuti, kterou to oslavíte."

Krmíme svá těla mrtvým masem zvířat, která byla krmena mrtvým masem a hnojem jiných zvířat "kvůli chuti, kterou to oslavíme."

A to se divíme, proč jsme nemocní?

Hovězí! To je dnes k večeři.

U mě doma ne.

Chet Day, překlad MUDr. David Frej, 1997.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama